دوره های آموزشی پرواز با پاراگلایدر

Intermediate Pilot

دوره آموزشی متوسطه ( Intermediate Training Course )

مسیر آموزش ( Course Outline )

در این دوره آموزشی هنرجویان پس از کسب اطلاعات و دانش لازم در دوره های قبلی و کسب مهارتهای Novice برای دستیابی به اطلاعات و مهارتهای دوره Intermediate آموزش خواهد دید. پس از کسب اطلاعات و دانش لازم و گذراندن امتحان عملی و تـئوری توسط کامپیوتر و کسب نمره 85% قبولی ، هنرجو صلاحیت دارد تا گواهینامه دوره متوسطه (Intermediate Pilot License ) را دریافت نماید. بهترین زمان برای اجرای این دوره آموزشی از اردیبهشت ماه لغایت آبان ماه هر سال میباشد. ضمن اینکه تکنیک هایی بمانند ترمال سورینگ و ریج سورینگ در سایت های پروازی در روزهای آخر هفته و ایام تعطیل به دلیل شلوغی سایتها با مشکل اجرا میگردد و توصیه میگردد در ایام غیر تعطیل و وسط هفته بیشتر حضور پروازی داشته باشید، و در انتهای دوره آموزشی هنرجو ی خلبانی اینترمدیت میبایستی به مهارت پروازی ریج سورینگ با یک ساعت پروازی و ترمال سورینگ حداقل نیم ساعت پروازی با ارائه تکنیک و دانش پروازی لازم برای دسترسی به نیروی بالارونده ، نیروی ترمال را تشخیص داده و بهره مند شود در این دوره هنرجو خلبانی برای پرواز های Cross Country Flying , Acro , SIV  آماده میشود. خلبانان پس از اتمام و تکمیل دوره فوق و کسب گواهینامه قادر به پرواز بلندتر وطولانی مدت تر (Thermal Flying)  و بدون حضور مربی در سایتهای Local خواهند بود.

 

هدف از آموزش (Intermediate Course Aim)

The Focus: To Teach pilots techniques for intermediate flying such as thermal soaring & ridge soaring

 

توضیحات دوره (Course Description)

توضیح اینکه هنرجویان خلبانی بعد از آنکه 35 پرواز بلند از سایت های پروازی انجام دادند، میتوانند در این دوره ثبت نام نمایند و دوره شامل حداقل* 40 پرواز بلند (Solo flight: 40)  تحت نظر مستقیم مربی آموزشگاه سیروس فلای میباشد و بر این اساس کلیه کلاسهای تئوری طبق Intermediate Syllabus  شامل 30 ساعت (Ground School: 30 hrs.)  و کلاسهای عملی (Practice) برگزار خواهد شد.

*منظور اینکه بدلیل کسب مهارت و تکنیک های لازم ممکن است ، هنرجو بدلیل عدم کسب مهارت لازم تجدید دوره گردد.

**لازم بذکر است برای دریافت گواهینامه دوره متوسطه ، گذران کلاسهای هواشناسی (Basic Meteorology)  بمدت 45 ساعت (15 جلسه 3 ساعته) الزامی میباشد.

 

شامل (Includes)

از آنجائیکه این دوره آموزشی از آموزش بسیار حساس و در جهت افزایش علم پروازی شما خلبانان ارائه میگردد ، وسایل پروازی از قبیل ؛ پاراگلایدر ، هارنس ، چتر کمکی ، کلاه ، رادیو و پوتین مناسب پرواز میبایستی تهیه گردد ، در صورت عدم امکان تهیه وسایل پروازی و کمک آموزشی در صورت ارائه لوازم پروازی توسط آموزشگاه هزینه های جانبی بابت استهلاک لوازم پروازی ارائه شده دریافت میگردد.

 

تکنیکهای تمرینی (Practical Techniques)

 • 40 پرواز در 5 سایت پروازی و یا بیشتر
 • Pass Stable Turn
 • Pass Pre & post flight check
 • Pass Straight & level Flight
 • Pass Reverse Launch with wind 18km/h***
 • Pass Stable Turn with 30-45^ bank angle
 • آنالیز Condition Weather &بر روی سایت ؛

Wind Shadow & Wind Gradient, Lift Band, Sink Area, Laminar air, Turbulence, Rotor

 • بیان و تشریح شرایط بالا و مذکور در هنگام پرواز مستقیم و یکنواخت و همچنین در گردش
 • تشخیص و درک صحیح از تفاوت Air Speed & Ground Speed
 • Pass Cross-wind Take Off
 • Pass Symmetric Launch
 • Pass Asymmetric Launch
 • Pass Forward Launch؛

Snatch Launch & Tight Launch

 • Pass Reverse Launch؛

Two Risers, One Riser, Symmetric & Asymmetric

 • Instability & Stability in Pitch Motion
 • Instability & Stability in Roll Motion
 • Big Ears Maneuver
 • Big Ears & Turn 360-180-90^
 • Technique Thermal Soaring
 • Thermal Soaring to the Left & Right
 • Switching in Thermal Soaring
 • Pass Thermal Soaring
 • Technique Ridge Soaring
 • Ridge Soaring to the Left & Right
 • Pass Ridge Soaring
 • Pass Precautionary Landing
 • Pass Closed Field Landing
 • Pass Slope Landing
 • Pass Top Landing
 • Min Flight in Thermal Soaring ½ hours
 • Min Flight in Ridge Soaring 1 hours
 • کنترل وسیله در Instability
 • Good Airmanship
 • Good Attitude
 • Good Mental & Improvement
 • اعمال صحیح قوانین و ترافیک پروازی
 • احترام و رعایت حق تقدم در کلیه مراحل پروازی
 • ثبت پرواز های انجام شده در دفترچه ثبت پرواز
 • رضایت مربی/مربیان از نحوه پرواز و تکنیک ارائه شده توسط خلبان

 

***هنرجویان میبایستی دوره Ground Handling   را در کنار ساحل و … تحت نظر مستقیم مربیان آموزشگاه سیروس فلای طی نمایند.

 

توصیه های ایمنی برای خلبانان دوره Intermediate

 • درسایت جدید قبل ازپرواز نکات ایمنی و توصیه مربیان را در نظر داشته باشید
 • Max Wind Speed: 20km/h
 • Max Peak Gusts: 25 km/h
 • Max Gust Rate: 8km/h in 5 seconds
 • پرواز در ترمال لیفت با بیش از 5 m/s (Climb Rate)  : ممنوع
 • پرواز در سایت پروازی با بیش از 30 درجه انحراف (Cross-Wind) : ممنوع
 • دید کافی تا محل فرود ( Landing Zone) و پرواز در ابر و دید ناکافی : ممنوع
 • استفاده از سیستم برک در حین پرواز بیش از نصف 2/1 : ممنوع
 • محدوده پروازی Turn شما تا 30 درجه Bank Angle  میباشد ضمن اینکه وسیله پروازی هنگام خروج از چرخش نبایستی تمایل به شتاب داشته و یا عمیق باشد و بایستی به آرامی از چرخش خارج شوید.
 • چرخش گود (Steep Turn) در نزدیکی زمین و ارتفاع کم : ممنوع
 • همواره از وسیله پروازی نو و در سطح مهارتتان استفاده نمایید
 • برای اجرای مانور جدید حتما تحت نظر مستقیم مربی و در سایت پروازی مناسب پرواز نمایید.
 • Fly Under Confidence
 • Don`t Fly Over Confidence

 

 

مدارک لازم جهت دریافت گواهینامه متوسطه (Intermediate License Qualification)

 • Solo Flight: 75
 • Pass Flight Test
 • Pass Written Test
 • Pass Class & written Test Basic Meteorology
 • Membership in the Cirrus Fly School
 • IN-Command Pilot Rating
 • Novice Rating

 

هزینه دوره (Price)

هزینه دوره آموزشی Practical Intermediate  بدون وسایل پروازی 28 میلیون تومان میباشد.

هزینه کلاسهای تئوری Ground School  این دوره آموزشی بطور مجزا 5 میلیون تومان میباشد.

معرفی و ارائه گواهینامه پروازی انجمن ورزشهای هوایی (Intermediate License) به هنرجویان

 

بیمه (Insurance)

لازم بذکر است کلیه هنرجویان خلبانی پاراگلایدر میبایستی دارای بیمه حوادث انفرادی ورزشی معتبر باشند.

 

Intermediate syllabus

 • تعریف مجدد آیرودینامیک پاراگلایدر و نیروهای وارده بر آن
 • تعریف و رسم ایرفویل و نیروهای آیرودینامیک با توجه به Attitude پاراگلایدر
 • تعریف و رسم زوایای پاراگلایدر با توجه به Attitude پاراگلایدر
 • تغییرات Angle of Attack با توجه به شیب Take off & Slope
 • L/D Ratio=Glide Ratio
 • تعریف،توضیح و رسم Glide Ratio Ground & Air (Finesse)
 • تغییرات Glide Ratio با توجه به تغییرات جهت و سرعت در Wind Speed
 • تعریف ، توضیح و رسم شکل Security Zone & Accessibility Zone
 • تغییرات درSecurity Zone & Accessibility Zone با توجه به تغییرات در جهت Wind Speed
 • تعریف و توضیح Precautionary Landing
 • تعریف Gust و انواع آن
 • تاثیرات انواع Gust بر روی بال با توجه به AOA , Air Speed , RFA , Wing , Hand Position , Danger
 • توضیح Performing Turn و ایجاد نیروی گریز از مرکز و جانب مرکز و وزن ظاهری با شکل
 • تعریف وتوضیح Load Factor و G-Factor و تاثیر آن در پرواز با شکل
 • تعریف Fly Domain با شکل
 • انواع سرعت و Penetration با رسم شکل
 • تعریف و توضیح Velocity Polar با رسم شکل
 • توضیح رژیم اول و دوم و تاثیرات آن در پرواز
 • تعریف Angle of Bank با رسم شکل
 • تغییرات Wing Loading بر روی Velocity Polar & Glide Ratio
 • توضیح تغییرات در Weight , Area ,Density بر روی Wind Speed بال پروازی با فرمول
 • توضیح تغییرات در Weight , Area ,Density بر روی Velocity Polar
 • تطابق Air Finesse & Ground Finesse بر روی Velocity Polar
 • تغییرات Ground Finesse با توجه به Conditions
 • تعریف Stability و انواع آن Static & Dynamic
 • تعریف Performance و عوامل موثر بر آن
 • فرمول Lift & Drag و عوامل موثر بر آن
 • تعریف Human Limit و عوامل موثر بر آن

 

” امتحان آخر ترم متوسطه و کسب نمره قبولی 85% ”

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *