دوره های آموزشی پرواز با پاراگلایدر

Novice Pilot

“Novice Training Course “

دوره آموزشی مبتدی (Novice Training Course  (

مسیر آموزش ( Course Outline )

در این دوره آموزشی هنرجویان پس از کسب اطلاعات و دانش لازم در دوره های قبلی و کسب مهارتهای Beginner برای دستیابی به اطلاعات و مهارتهای دوره Novice آموزش خواهند دید. پس از کسب اطلاعات و دانش لازم و گذراندن امتحان عملی و تـئوری توسط کامپیوتر و کسب نمره 80% قبولی ، هنرجو صلاحیت دارد تا گواهینامه دوره متوسطه (Novice Pilot License ) را دریافت نماید. در این دوره هنرجو خلبانی برای پرواز های Soaring Flying  آماده میشود. خلبانان پس از اتمام و تکمیل دوره فوق و کسب گواهینامه قادر به پرواز Soaring بدون حضور مربی در سایتهای Local خواهند بود.

 

هدف از آموزش (Novice Course Aim)

The Focus: To Get You Up & Safe in The Air

 

توضیحات دوره (Course Description)

توضیح اینکه هنرجویان خلبانی بعد از آنکه 11 پرواز بلند از سایت های پروازی انجام دادند، میتوانند در این دوره ثبت نام نمایند و دوره شامل حداقل 25 پرواز بلند (Solo flight: 25)  تحت نظر مستقیم مربی آموزشگاه سیروس فلای میباشد و بر این اساس کلیه کلاسهای تئوری طبق Novice Syllabus  شامل 15ساعت (Ground School:15 hrs.)  و کلاسهای عملی (Practice) برگزار خواهد شد.

 

شامل (Includes)

از آنجائیکه این دوره آموزشی از آموزش بسیار حساس و در جهت افزایش علم پروازی شما خلبانان ارائه میگردد ، وسایل پروازی از قبیل ؛ پاراگلایدر ، هارنس ، چتر کمکی ، کلاه ، رادیو و پوتین مناسب پرواز میبایستی تهیه گردد ، در صورت عدم امکان تهیه وسایل پروازی و کمک آموزشی در صورت ارائه لوازم پروازی توسط آموزشگاه هزینه های جانبی بابت استهلاک لوازم پروازی ارائه شده دریافت میگردد.

 

تکنیکهای تمرینی (Practical Techniques)

 • 25 پرواز در 3 سایت پروازی و یا بیشتر
 • Briefing before each flight
 • بیان و نمایش چرخش های با ثابت و منظم (Coordinate & Stable Turn)
 • وارد شدن به سایت پروازی ، تشخیص هوای خوب و قابل پرواز و تصمیم گیری برای پرواز  نکردن
 • بیان تئوری شرایط و نحوه استفاده از مانور Big Ears برای کم کردن ارتفاع
 • بیان تئوری شرایط و نحوه استفاده از Speed Bar/Accelerator
 • سعی در پرواز ایمن و بدور از خطر بدون کمک و راهنمایی مربی
 • سعی در تجربه پرواز Ridge Soaring
 • سعی در تجربه پروازThermal Soaring
 • انجام مراحل چک قبل و در حین و بعد از پرواز Pre & Post flight Check
 • انواع فوروارد لانچ (Forward Launch) و کسب تکنیک
 • پرواز یکنواخت از محل Take off تا محل Landing
 • کنترل سرعت هوایی و سرعت زمینی ایمن
 • Safe fly & Flat Turn
 • لندینگهای ایمن در منطقه مورد نظر (Safe Landing)
 • ارزیابی و تشخیص سایت پروازی و توجیه خطرات احتمالی
 • جلب رضایت مربی برای Good Attitude & Airmanship
 • Good Mental & Improvement
 • شناخت وضعیت موجود برای پرواز بلند (Longer Soaring Flight)
 • آشنایی با تکنیک لانچ ریورز (Reverse Launch)
 • آشنایی با قوانین هوایی Air Law
 • Good Approach in High & Low
 • آشنایی با Asymmetric Tuck & Collapse و چگونگی تصحیح و ریکاوری (Correction & Recovery)
 • Weight-shift, Rear Riser, Hands-off Flying
 • تکنیک PLF
 • اعمال صحیح قوانین و ترافیک پروازی
 • احترام و رعایت حق تقدم در کلیه مراحل پروازی
 • ثبت پرواز های انجام شده در دفترچه ثبت پرواز
 • رضایت مربی/مربیان از نحوه پرواز و تکنیک ارائه شده توسط خلبان

 

*هنرجویان میبایستی دوره Ground Handling   را در کنار ساحل و … تحت نظر مستقیم مربیان آموزشگاه سیروس فلای طی نمایند.

 

توصیه های ایمنی برای خلبانان دوره Novice

 • درسایت جدید قبل ازپرواز نکات ایمنی و توصیه مربیان را در نظر داشته باشید
 • Max Wind Speed: 15km/h
 • Max Peak Gusts: 20 km/h
 • Max Gust Rate: 8km/h in 5 seconds
 • پرواز در ترمال لیفت با بیش از 2-3 m/s (Climb Rate)  : ممنوع
 • پرواز در سایت پروازی با بیش از 30 درجه انحراف (Cross-Wind) : ممنوع
 • دید کافی تا محل فرود ( Landing Zone) و پرواز در ابر و دید ناکافی : ممنوع
 • محدوده پروازی Turn شما تا 30 درجه Bank Angle  میباشد ضمن اینکه وسیله پروازی هنگام خروج از چرخش نبایستی تمایل به شتاب داشته و یا عمیق باشد و بایستی به آرامی از چرخش خارج شوید.
 • چرخش گود (Steep Turn) در نزدیکی زمین و حتی درارتفاع : ممنوع
 • همواره از وسیله پروازی نو و در سطح مهارتتان استفاده نمایید
 • برای اجرای مانور جدید حتما تحت نظر مستقیم مربی و در سایت پروازی مناسب پرواز نمایید.
 • Fly Under Confidence
 • Do Not Fly Over Confidence

 

 

مدارک لازم جهت دریافت گواهینامه مبتدی (Novice License Qualification)

 • Solo Flight: 35
 • حداقل در 8 روز پروازی 8 flying days
 • Pass Flight Test
 • Pass Written Test
 • Membership in the Cirrus Fly School
 • Beginner Rating

 

هزینه دوره (Price)

هزینه دوره آموزشی Practical  بدون وسایل پروازی  25میلیون تومان میباشد.

هزینه کلاسهای تئوری Ground School  این دوره آموزشی بطور مجزا 5 میلیون تومان میباشد.

معرفی و ارائه گواهینامه پروازی انجمن ورزشهای هوایی (Novice License) به هنرجویان

 

بیمه (Insurance)

لازم بذکر است کلیه هنرجویان خلبانی پاراگلایدر میبایستی دارای بیمه حوادث انفرادی ورزشی معتبر باشند.

 

“Novice syllabus”

Meteorology

 • تعریف Turbulence و انواع آن (Wake, Mechanical, Shear, Thermal)
 • تعریف Wind Shear & Wind Gradient

_تذکر چرا و به جه دلیل میبایستی با حداکثر سرعت (Trim Speed) فرود آمد؟

 • تعریف Sea Breeze & Land Breeze
 • زمین و تاثیر آن بر جریانات و حرکتهوا بر روی کوهها ودرختها و عوارض زمینی
 • نشان دادن جهت باد
 • Unstable & Stable Air
 • Front & Airmass

 

Aerodynamics

 • انواع Air Speed و تعریف Fly Domain
 • یادآوری برآیند نیروها
 • توضیح انواع وتقسیم بندی وسایل پروازی (Ultralight, Ultralight Motorized, Very light Aircraft, Light Aircraft)
 • تعریف َAdverse Yaw
 • تعریف با شکل پروسه Stall با در نظر گرفتن Angle of Attack & Airflow Separation
 • انواع Stall شامل (Full Stall, Dynamic Stall, Deep Stall, B-line Stall)
 • تعریف محور و توضیح انواع آن درپاراگلایدر و وسایل پروازی
 • محور و گردش حول آن (Pitch, Roll, Yaw Motion)
 • تعریف Sink Rate & Glide Ratio
 • Crabbing Technique
 • Air Law
 • نحوه های اوج گیری شامل (Thermal, Ridge, Cloud Soaring)
 • توجه به فشار داخل بال (Internal Pressure)

 

” امتحان آخر ترم متوسطه و کسب نمره قبولی 80% ”

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *