دوره های آموزشی پرواز با پاراگلایدر

Beginner Pilot

دوره آموزشی مقدماتی (Beginner Training Course)
این دوره آموزشی برای آندسته ازهنرجویانی طراحی شده است که علاقمند به پرواز بهتر و شناخت بهتر و علمی تر از این ورزش میباشد و هدف آموزشگاه از اجرای این دوره آموزشی ، پیشرفت و توسعه تکنیک پروازهای زیر بنایی (Solid Flying Techniques) میباشد . تمامی کلاسها شامل کلاس تئوری (Ground School) کنترل کانوپی (Canopy Control) پرواز ایمن (Safety Flight) تاندم در صورت نیاز (Tandem Flying) پرواز بلند (Solo Flying) میباشد. لازمه دریافت گواهینامه مقدماتی (Beginner License) حداقل 11 پرواز بلند از حداقل 2 سایت پروازی و گذران کلاسهای تئوری بر اساس Beginner Syllabus برگزار خواهد شد و امتحان کتبی با نمره 80% میباشد.
مسیر آموزش ( Course Outline )
در این دوره هنرجویان برای کسب مهارتهای Soaring Flying اقدام مینمایند و همچنان آموزشی عمیق تر برای کسب مهارتهایی همچون Good Approach Landing & Good Traffic Pattern در انجام هر چه بهتر پرواز و هر چه بهتر در قضاوت نسبت به ارتفاع و محیط اطراف در پرواز و دوری کردن از موانع. در این دوره هنرجوی خلبانی برای پرواز های Local Soaring آماده میشود. پس از کسب اطلاعات و دانش لازم در دوره قبلی ، برای کسب اطلاعات و مهارتهای اولیه دوره Beginner آموزش خواهند دید. پس از کسب اطلاعات و دانش لازم و گذراندن امتحان عملی و تـئوری توسط کامپیوتر و کسب نمره 80% قبولی ، هنرجو صلاحیت دارد تا گواهینامه دوره Beginner Pilot License را دریافت نماید.

هدف از آموزش (Beginner Course Aim)
The Focus: To Open Your Eyes in The Sky & Good Judgement

توضیحات دوره (Course Description)
توضیح اینکه هنرجویان خلبانی بعد از آنکه 3 پرواز بلند از سایت های پروازی انجام دادند، میتوانند در این دوره ثبت نام نمایند و دوره شامل حداقل8 پرواز بلند (Solo flight: 8) تحت نظر مستقیم مربی آموزشگاه سیروس فلای میباشد و بر این اساس کلیه کلاسهای تئوری طبق Beginner Syllabus شامل 12 ساعت (Ground School: 12 hrs.) و کلاسهای عملی (Practice) برگزار خواهد شد. توضیح اینکه در انتهای دوره (پرواز آخر) هرجو میبایستی یک پرواز بدون هدایت و کنترل مربی (امتحان عملی) تحت نظارت مستقیم مربی انجام دهد تا بتواند گواهینامه Beginner خود را دریافت نماید و در دوره آموزشی بعدی (Novice Training Course) ثبت نام نماید. ضمن اینکه پروازها (8 پرواز) میبایستی حداقل طی 4 روز پروازی انجام گردد.

شامل (Includes)
از آنجائیکه این دوره آموزشی از آموزش بسیار حساس و در جهت افزایش علم پروازی شما خلبانان ارائه میگردد ، وسایل پروازی از قبیل ؛ پاراگلایدر ، هارنس ، چتر کمکی ، کلاه ، رادیو و پوتین مناسب پرواز میبایستی تهیه گردد ، در صورت عدم امکان تهیه وسایل پروازی و کمک آموزشی در صورت ارائه لوازم پروازی توسط آموزشگاه هزینه های جانبی بابت استهلاک لوازم پروازی ارائه شده دریافت میگردد.
توجه (Attention)
لازم بذکر میباشد که لوازم پروازی بر اساس میزان مهارت و وزن هنرجویان به آنان ارائه میگردد و نتیجتا خواهشمندیم بر اساس مهارت پروازی و تحت نظارت مستقیم مربی پرواز نمایید . سرعت باد یکنواخت 12 کیلومتر در ساعت با انحراف 20 درجه در کلیه مراحل آموزشی توصیه میگردد و همچنین موانع موجود با زاویه 60 درجه از مسیر پرواز میبایست باشد. همچنین لازم بذکر است، سایت پروازی بر اساس مهارت پروازی شما انتخاب شده است.
تکنیکهای تمرینی (Practical Techniques)
• 8 پرواز در 3 سایت پروازی
• حضور در کلاسهای تئوری Basic Ground School
• حضور و توجه به مهارتهای دوره اولیه Beginner Level Skills
• Briefing before each flight
• پهن و گستردن canopy در جهت باد و مکان مناسب
• طریقه اتصال صحیح کانوپی و هارنس به خلبان و آماده سازی خلبان
• مرحله یادآوری و تصویرگرایی Visualization or Imaging
• مرحله آمادگی و اجرای Inflation و دویدن به سمت شیب Running to the slope
• Forward Take off
• Longer Soaring flight
• کنترل پاندولی کانوپی در مرحله تیک آف و پرواز
• کنترل جهت و سمت حرکت (Directional Control)
• کنترل و حفظ سرعت کانوپی در بادهای متغیر(Airspeed)
• دویدن یکنواخت و از آرام به سریع سریع از شروع لانچ تا تیک آف
• Airborne
• پرواز مستقیم و یکنواخت Straight & Level Flight
• گردش های منظم 360 & 180 & 90 & 45 & 30 به طرفین راست و چپ
• Approach Landing و شناخت باد منطقه فرود و ترافیک پروازی
• اجرای الگوهای کاهش ارتفاع بر اساس باد منطقه و محل لندینگ
• Traffic Pattern (PTU, PT8, PTS, PTL)
• بیان و نمایش چرخش های با ثابت و منظم (Coordinate & Stable Turn)
• سعی در پرواز ایمن و بدور از خطر با کمک و راهنمایی مربی
• انجام مراحل چک قبل و در حین و بعد از پرواز Pre & Post flight Check
• انواع فوروارد لانچ (Forward Launch) و کسب تکنیک
• پرواز یکنواخت از محل Take off تا محل Landing
• کنترل سرعت هوایی و سرعت زمینی ایمن
• Safe fly & Flat Turn
• لندینگهای ایمن در منطقه مورد نظر (Safe Landing)
• ارزیابی و تشخیص سایت پروازی و توجیه خطرات احتمالی
• جلب رضایت مربی برای Good Attitude & Airmanship
• قضاوت صحیح نسبت به ارتفاع و موانع در منطقه پرواز (Good Judgement)
• Mental & Improvement
• شناخت وضعیت موجود برای پرواز بلند (Longer Soaring Flight)
• آشنایی با تکنیک لانچ ریورز (Reverse Launch)
• آشنایی با قوانین هوایی Air Law
• Good Approach in High & Low
• تکنیک PLF
• اعمال صحیح قوانین و ترافیک پروازی
• احترام و رعایت حق تقدم در کلیه مراحل پروازی
• اجرای پرواز آخر بدون هدایت و کنترل مربی و ورود به مرحله بعد پرواز (Novice Course)
• Debriefing after every day
• ثبت پرواز های انجام شده در دفترچه ثبت پرواز
• رضایت مربی/مربیان از نحوه پرواز و تکنیک ارائه شده توسط خلبان

*هنرجویان میبایستی دوره Ground Handling را در کنار ساحل و … تحت نظر مستقیم مربیان آموزشگاه سیروس فلای طی نمایند.

توصیه های ایمنی برای خلبانان دوره Beginner
• درسایت جدید قبل ازپرواز نکات ایمنی و توصیه مربیان را در نظر داشته باشید
• Max Wind Speed: 12km/h
• Max Peak Gusts: 15 km/h
• Max Gust Rate: 8km/h in 5 seconds
• پرواز در ترمال لیفت با بیش از 1 m/s (Climb Rate) : ممنوع
• پرواز در سایت پروازی با بیش از20 درجه انحراف (Cross-Wind) : ممنوع
• دید کافی تا محل فرود ( Landing Zone) و پرواز در ابر و دید ناکافی : ممنوع
• محدوده پروازی Turn شما تا 15 درجه Bank Angle میباشد ضمن اینکه وسیله پروازی هنگام خروج از چرخش نبایستی تمایل به شتاب داشته و یا عمیق باشد و بایستی به آرامی از چرخش خارج شوید.
• چرخش گود (Steep Turn) در نزدیکی زمین و حتی درارتفاع : ممنوع
• همواره از وسیله پروازی نو و در سطح مهارتتان استفاده نمایید
• برای اجرای مانور جدید حتما تحت نظر مستقیم مربی و در سایت پروازی مناسب پرواز نمایید.
• Fly Under Confidence
• Do Not Fly Over Confidence

مدارک لازم جهت دریافت گواهینامه مقدماتی (Beginner License Qualification)
• Solo Flight: 11
• حداقل در 4 روز پروازی 4 flying days
• Pass Flight Test
• Pass Written Test
• Membership in the Cirrus Fly School
• Student Pilot Rating

هزینه دوره (Price)
هزینه دوره آموزشی Practical Intermediate بدون وسایل پروازی 15 میلیون تومان میباشد.
هزینه کلاسهای تئوری Ground School این دوره آموزشی بطور مجزا 5 میلیون تومان میباشد.
معرفی و ارائه گواهینامه پروازی انجمن ورزشهای هوایی (Beginner License) به هنرجویان
با توجه به اینکه جلسات آموزشی میبایستی مستمر و در کمترین فاصله زمانی مابین جلسات اجرا گردد، لذا غیبت و عدم حضور بموقع میتواند طول دوره آموزشی را به تعویق بیاندازد و طولانی شود که این امر باعث استهلاک لوازم پروازی و فراموشی هنرجو میگردد ، لذا طول دوره حداکثر4 ماه از استارت کار آموزشی میباشد و هنرجو میبایستی تجدید دوره گردد.

بیمه (Insurance)
لازم بذکر است کلیه هنرجویان خلبانی پاراگلایدر میبایستی دارای بیمه حوادث انفرادی ورزشی معتبر باشند.

 

“Beginner syllabus”
• تاریخچه پرواز و پاراگلایدر
• Parachute & Paraglider
• Rounded Parachute
• قانون سوم نیوتن
• ثبات بیشتر در اثر تغییر در ساختمان چتر
• غیر قابل کنترل بودن و طراحی فرامین
• طراحی چتر تخت (Square Parachute)
• نفوذ پذیری بیشتر بعلت ساختمان چتر تخت
• شباهت آن به پاراگلایدر از نظر ساختمان
• تفاوت چتر با پاراگلایدر

چرا پاراگلایدر پرواز میکند؟

• مبانی اولیه Aerodynamic
• آزمایش ونتوری – قانون برنولی – انرژی پتانسیل EP=m*g*h
• Airfoil و اسامی تشکیل دهنده آن (Leading Edge, Trailing Edge, Lower Surface, Upper Surface, Chord line)
• Airflow و نشان دادن مقاومت اجسام به لحاظ شکل در مقابل عبور جریان هوا
• Aerodynamic Forces (Thrust, Lift, Drag, Weight)
• تطابق قانون برنولی روی ایرفویل ، خاصیت واگرایی و همگرایی
• تطابق قانون برنولی ، شکل آیرفویل ، نیروهای ایرودینامیک
• تاثیر نیروی Weight در پرواز با پاراگلایدر
• مثال هوا پیمای موتوری و پروسه تیک آف
• Relative Wind
• زوایا در پرواز (Attitude, Glide Angle, Angle of Attack)
• سرعت ها در پرواز (Wind Speed, Air Speed, Ground Speed)
• چرا پاراگلایدر و وسایل پروازی بایستی رو به باد تیک آف و لندینگ نمایند
• انواع درگ (Induced Drag & Parasitic Drag)
• تعریف استال Stall
• تعریف Wind Gradient & Wind Shear
• Side Effect (I’m Safe)
• تعریف Aspect Ratio و تاثیر آن بر Stability
• طبقه بندی پاراگلایدرها و مراکز تست (Afnor-DHV-EN,…)
• معرفی و توضیح محورها در پرواز و پاراگلایدر و گردش حول آن
• یادآوری برآیند نیروها و وکتور
• نحوه کنترل و فرامین در پاراگلایدر (Rear Riser, CG, Brakes)
• Adverse Yaw
• توضیح مجدد استال با در نظر گرفتن Angle of Attack & Airflow Separation
• انواع استال (Full Stall, Dynamic Stall, Deep Stall, B-line Stall)
• انواع تیک آف (Forward, Reverse, Cross-wind)
• انواع ترافیک و الگوهای پروازی (PTU, PT8, PTS, PTL)
• تعریف Glide Ratio & Sink Rate
• Crabbing Technique
• قوانین پروازی
• نشان دادن جهت باد و جهات جغرافیایی
• انواع اوج گیری و سورینگ (Thermal Soaring, Ridge Soaring, Cloud Soaring)

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *