دوره های آموزشی پرواز با پاراگلایدر

Student Pilot

دوره آموزشی هنرجوی خلبانی (Student Pilot Training Course)

این دوره آموزشی برای آندسته ازعلاقمندانی طراحی شده است که علاقمند به پرواز بوده و یا پرواز تفریحی دونفره را تجربه کرده اند و علاقمند به آموزش پرواز و شناخت بهتروعلمی ترازاین ورزش شده اند، هدف آموزشگاه از اجرای این دوره آموزشی ، آموزش و پیشرفت فردی و توسعه تکنیک های پروازی (Solid Flying Techniques) و اصولی میباشد . تمامی کلاسها شامل کلاس های عملی ،کنترل کانوپی (Canopy Control) در سطح صاف و شیبدار ، پرواز کوتاه (Short Flight) تاندم در صورت نیاز (Tandem Flying) و پرواز بلند (Solo Flying) میباشد.

مسیر آموزش ( Course Outline )

در این دوره هنرجویان برای کسب مهارتهای Soaring Flying اقدام مینمایند ، ابتدا با اجزا و ساختمان پاراگلایدر و لوازم پروازی آشنا شده و سپس با نحوه اتصال و استفاده از لوازم آشنا میشوند. بعد از یادگیری مراحل اتصال با نحوه چگونگی انجام و به پرواز در آوردن پاراگلایدر آشنا شده و تمرین و ممارست مستمر باعث یادگیری مرحله به پرواز در آوردن پاراگلایدر و نهایتا کنترل سرعت و پاندولی، تغییر مسیر و هدایت وسیله به سمت هدف و بادنما در سطح صاف میباشد . پس از این مرحله از سطح صاف به سطح شیبدار رسیده و تمامی مراحل آموزشی یادگرفته شده در سطح شیبدار تکرار و عکس العمل هنرجو افزایش یافته و منجر به پرواز و کنده شدن از سطح زمین و سطح شیبدار میگردد ، در این مرحله اعتماد به وسیله و توانایی شخصی هنرجو و همچنین اعتماد مربی به هنرجو شکل گرفته و پرواز کوتاه از تپه آموزشی انجام میگیرد و هنرجو بنا به استعداد و مهارت یادگرفته شده حدودا 13-15 پرواز کوتاه از تپه آموزشی انجام داده و آماده پرواز سولویی از سایت پروازی با ارتفاع تقریبی 400-700 متر میگردد، حال پرواز را تجربه کنید و لذت ببرید.

 

هدف از آموزش (Student Pilot Course Aim)

The Focus: To Learn flying in The Sky & Have Fun

 

توضیحات دوره (Course Description)

توضیح اینکه هنرجویان خلبانی بعد از اتمام این دوره 3 پرواز بلند از سایت های پروازی تحت نظر مستقیم مربی آموزشگاه سیروس فلای انجام داده اند، لذا میتوانند در دوره بعدی ثبت نام نمایند و بر این اساس دوره شامل 3 پرواز بلند (Solo flight: 3 ( و کلیه کلاسهای تئوری طبق Beginner Syllabus  شامل 12 ساعت (Ground School: 12 hrs.)  و کلاسهای عملی بطور متوسط 10 جلسه (Practice) برگزار خواهد شد. 10 جلسه تمرین عملی شامل 3-5 روز تمرین بر روی سطح صاف و 2-3 جلسه تمرین بر روی سطح شیبدار و تپه آموزشی و 3 جلسه پرواز در سایت پروازی میباشد .

توضیح اینکه هرجو میبایستی 11 پرواز با هدایت و کنترل مربی تحت نظارت مستقیم مربی انجام دهد تا بتواند گواهینامه Beginner  خود را دریافت نماید و در دوره آموزشی بعدی (Beginner Training Course) میبایستی ثبت نام نماید.

شامل (Includes)

از آنجائیکه این دوره آموزشی از آموزش بسیار حساس و در جهت افزایش علم پروازی شما خلبانان ارائه میگردد ، وسایل پروازی و کمک آموزشی از قبیل ؛ پاراگلایدر ، هارنس ، چتر کمکی ، کلاه ، رادیو را آموزشگاه در اختیار هنرجویان قرار میدهد ، دستکش و پوتین مناسب پرواز بایستی هنرجویان برای حفظ ایمنی بیشتر بهمراه داشته باشند.

توجه (Attention)

لازم بذکر میباشد که لوازم پروازی بر اساس میزان مهارت و وزن هنرجویان به آنان ارائه میگردد و نتیجتا خواهشمندیم بر اساس مهارت پروازی و تحت نظارت مستقیم مربی پرواز نمایید . سرعت باد یکنواخت 12 کیلومتر در ساعت با انحراف 20 درجه در کلیه مراحل آموزشی توصیه میگردد و همچنین موانع موجود با زاویه 60 درجه از مسیر پرواز میبایست باشد. همچنین لازم بذکر است، سایت پروازی بر اساس مهارت پروازی شما انتخاب میگردد.

تکنیکهای تمرینی (Practical Techniques)

 • 3 پرواز بلند در سایت پروازی
 • 13-15 پرواز کوتاه از تپه پروازی
 • 3-4 جلسه تمرین عملی بر روی سطح صاف
 • Briefing before each flight
 • Wind Comes from?
 • جهت های جغرافیایی و شناخت جهت وزش باد
 • آشنایی و شناخت اجزاء وسایل پروازی شامل بال و هارنس و کلاه
 • شناخت بیشتر و لمس اجزاء بال و کانوپی و هارنس
 • پهن و گستردن canopy در جهت باد و مکان مناسب
 • طریقه اتصال صحیح کانوپی و هارنس به خلبان و آماده سازی خلبان
 • مرحله یادآوری و تصویرگرایی Visualization or Imaging
 • مرحله آمادگی و اجرای Inflation در سطح صاف و شیبدار
 • دویدن به سمت بادنما Running to the Wind Sock) (
 • Forward Take off
 • کنترل پاندولی کانوپی در مرحله تیک آف
 • کنترل و تغییر در جهت و سمت حرکت در سطح صاف و شیبدار (Directional Control)
 • کنترل و حفظ سرعت کانوپی در بادهای متغیر(Airspeed Control)
 • دویدن یکنواخت ، از آرام به سریع از شروع لانچ تا تیک آف (Fast Walk & Slow Run to Fast Run)
 • نحوه Flare-Out صحیح و جمع آوری بال
 • جمع موقت(Rosette Packing)
 • آمادگی برای پرواز بلند (Longer Solo Flight)
 • پرواز مستقیم و یکنواخت Straight & Level Flight
 • گردش های منظم 360 & 180 & 90 & 45 & 30 به طرفین راست و چپ
 • Approach Landing و شناخت باد منطقه فرود و ترافیک پروازی
 • اجرای الگوهای کاهش ارتفاع بر اساس باد منطقه و محل لندینگ
 • Traffic Pattern (PTU, PT8, PTS, PTL)
 • بیان و نمایش چرخش های با ثابت و منظم (Coordinate & Stable Turn)
 • سعی در پرواز ایمن و بدور از خطر با کمک و راهنمایی مربی
 • انجام مراحل چک قبل و در حین و بعد از پرواز Pre & Post flight Check
 • انواع فوروارد لانچ (Forward Launch) و کسب تکنیک
 • پرواز یکنواخت از محل Take off تا محل Landing
 • کنترل سرعت هوایی و سرعت زمینی ایمن
 • Safe fly & Flat Turn
 • لندینگهای ایمن در منطقه مورد نظر (Safe Landing)
 • ارزیابی و تشخیص سایت پروازی و توجیه خطرات احتمالی
 • جلب رضایت مربی برای Good Attitude & Airmanship
 • قضاوت صحیح نسبت به ارتفاع و موانع در منطقه پرواز (Good Judgement)
 • Mental & Improvement
 • شناخت وضعیت موجود برای پرواز بلند (Longer Soaring Flight)
 • آشنایی با تکنیک لانچ ریورز (Reverse Launch)
 • آشنایی با قوانین هوایی Air Law
 • Good Approach in High & Low
 • تکنیک PLF
 • اعمال صحیح قوانین و ترافیک پروازی
 • احترام و رعایت حق تقدم در کلیه مراحل پروازی
 • اجرای پرواز آخر بدون هدایت و کنترل مربی و ورود به مرحله بعد پرواز (Novice Course)
 • Debriefing after every day
 • ثبت پرواز های انجام شده در دفترچه ثبت پرواز
 • رضایت مربی/مربیان از نحوه پرواز و تکنیک ارائه شده توسط خلبان

 

*هنرجویان میبایستی دوره Ground Handling   را در کنار ساحل و … تحت نظر مستقیم مربیان آموزشگاه سیروس فلای طی نمایند.

 

توصیه های ایمنی برای خلبانان دوره Student Pilot

 • درسایت جدید قبل ازپرواز نکات ایمنی و توصیه مربیان را در نظر داشته باشید
 • Max Wind Speed: 12km/h
 • Max Peak Gusts: 15 km/h
 • Max Gust Rate: 8km/h in 5 seconds
 • پرواز در ترمال لیفت با بیش از 1 m/s (Climb Rate)  : ممنوع
 • پرواز در سایت پروازی با بیش از20 درجه انحراف (Cross-Wind)  : ممنوع
 • دید کافی تا محل فرود ( Landing Zone) و پرواز در ابر و دید ناکافی : ممنوع
 • محدوده پروازی Turn شما تا 15 درجه Bank Angle  میباشد ضمن اینکه وسیله پروازی هنگام خروج از چرخش نبایستی تمایل به شتاب داشته و یا عمیق باشد و بایستی به آرامی از چرخش خارج شوید.
 • چرخش گود (Steep Turn) در نزدیکی زمین و حتی درارتفاع : ممنوع
 • همواره از وسیله پروازی نو و در سطح مهارتتان استفاده نمایید
 • برای اجرای مانور جدید حتما تحت نظر مستقیم مربی و در سایت پروازی مناسب پرواز نمایید.
 • Fly Under Confidence
 • Do Not Fly Over Confidence

 

 

 

هزینه دوره (Price)

هزینه دوره آموزشی Practical Intermediate  بدون وسایل پروازی 20 میلیون تومان میباشد.

با توجه به اینکه جلسات آموزشی میبایستی مستمر و در کمترین فاصله زمانی مابین جلسات اجرا گردد، لذا غیبت و عدم حضور بموقع میتواند طول دوره آموزشی را به تعویق بیاندازد و طولانی شود که این امر باعث استهلاک لوازم پروازی و فراموشی هنرجو میگردد ، لذا طول دوره حداکثر 3 ماه از استارت کار آموزشی میباشد و هنرجو میبایستی تجدید دوره گردد.

 

بیمه (Insurance)

لازم بذکر است کلیه هنرجویان خلبانی پاراگلایدر میبایستی دارای بیمه حوادث انفرادی ورزشی معتبر باشند.

 

“Beginner syllabus”

 • تاریخچه پرواز و پاراگلایدر
 • Parachute & Paraglider
 • Rounded Parachute
 • قانون سوم نیوتن
 • ثبات بیشتر در اثر تغییر در ساختمان چتر
 • غیر قابل کنترل بودن و طراحی فرامین
 • طراحی چتر تخت (Square Parachute)
 • نفوذ پذیری بیشتر بعلت ساختمان چتر تخت
 • شباهت آن به پاراگلایدر از نظر ساختمان
 • تفاوت چتر با پاراگلایدر

 

چرا پاراگلایدر پرواز میکند؟

 

 • مبانی اولیه Aerodynamic
 • آزمایش ونتوری – قانون برنولی – انرژی پتانسیل EP=m*g*h
 • Airfoil و اسامی تشکیل دهنده آن (Leading Edge, Trailing Edge, Lower Surface, Upper Surface, Chord line)
 • Airflow و نشان دادن مقاومت اجسام به لحاظ شکل در مقابل عبور جریان هوا
 • Aerodynamic Forces (Thrust, Lift, Drag, Weight)
 • تطابق قانون برنولی روی ایرفویل ، خاصیت واگرایی و همگرایی
 • تطابق قانون برنولی ، شکل آیرفویل ، نیروهای ایرودینامیک
 • تاثیر نیروی Weight در پرواز با پاراگلایدر
 • مثال هوا پیمای موتوری و پروسه تیک آف
 • Relative Wind
 • زوایا در پرواز (Attitude, Glide Angle, Angle of Attack)
 • سرعت ها در پرواز (Wind Speed, Air Speed, Ground Speed)
 • چرا پاراگلایدر و وسایل پروازی بایستی رو به باد تیک آف و لندینگ نمایند
 • انواع درگ (Induced Drag & Parasitic Drag)
 • تعریف استال Stall
 • تعریف Wind Gradient & Wind Shear
 • Side Effect (I’m Safe)
 • تعریف Aspect Ratio و تاثیر آن بر Stability
 • طبقه بندی پاراگلایدرها و مراکز تست (Afnor-DHV-EN,…)
 • معرفی و توضیح محورها در پرواز و پاراگلایدر و گردش حول آن
 • یادآوری برآیند نیروها و وکتور
 • نحوه کنترل و فرامین در پاراگلایدر (Rear Riser, CG, Brakes)
 • Adverse Yaw
 • توضیح مجدد استال با در نظر گرفتن Angle of Attack & Airflow Separation
 • انواع استال (Full Stall, Dynamic Stall, Deep Stall, B-line Stall)
 • انواع تیک آف (Forward, Reverse, Cross-wind)
 • انواع ترافیک و الگوهای پروازی (PTU, PT8, PTS, PTL)
 • تعریف Glide Ratio & Sink Rate
 • Crabbing Technique
 • قوانین پروازی
 • نشان دادن جهت باد و جهات جغرافیایی
 • انواع اوج گیری و سورینگ (Thermal Soaring, Ridge Soaring, Cloud Soaring)

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *